Mivel foglalkozunk

Informális, nyílt, nemzetközi hálózat vagyunk, mely marginális oktatási és közösségi kezdeményezések között teremt kapcsolatot. Ezen tapasztalatok összkötése és láthatóvá tétele szembemegy a jelenlegi tudástermelés és a ‘jó gyakorlatok’ gépezetének fő sodrával. Különböző szereplőkkel, csoportokkal közösen, kreatív és együttműködő módszerekkel hozunk létre többnyelvű oktatási anyagokat, többek között videók, cikkek, közösségi térképek formájában. Célunk olyan online és offline közegek létrehozása, melyek inspirációt és a kölcsönös tanulás lehetőségét nyújtják a világ különböző tájain tevékenykedő aktivistáknak. Mindemellett kapcsolódási/áttörési pontokat keresünk az aktivista tapasztalatok számára a közösségi munka és oktatás intéményesült tudásközvetítői folyamataiban.

Hiszünk a konkrét élettapasztalatokból, az egymás kölcsönös meghallgatása és az ismeretek megosztása által felépített közös tudásban. Célunk a tudatosság növelése olyan gyakran figyelmen kívül hagyott kérdésekben, melyek véleményünk szerint alapvetőek a közösségekkel végzett munka egyes jelenlegi gyakorlatainak javításához. Együttműködőink elnyomott csoportokkal dolgoznak, illetve a közösségi és kritikai megismerés folyamatában használható módszerekben jártasak. Feminista megközelítésünk lehetővé teszi számunkra, hogy bizonyos fogalmakat újragondoljunk, ahogyan azt is, hogy láthatóvá tegyük és megkérdőjelezzük a jelenlegi hatalmi viszonyokat a társadalom különböző szegleteiben.

Egy kérdések által kijelölt ösvényt követünk, azaz “kérdezve haladunk”.

Amennyiben szeretnétek értesülni a híreinkről, iratkozattok fel itt: Contact

Pubblicità